do góry

Władze

Wiktoria Andrzejewska

Prezydent IFMSA-Poland

Karolina Biernacka

Wiceprezydentka IFMSA-Poland ds. wewnętrznych

Michał Błaszczyk

Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. marketingu

Natalia Kardas

Wiceprezydentka IFMSA-Poland ds. wizerunku i komunikacji

Agnieszka Grobelczyk

Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. zasobów ludzkich

Karolina Mikołap

Sekretarz Generalna IFMSA-Poland

Krzysztof Klimiuk

Skarbnik IFMSA-Poland

Adriana Dojs

p.o. Koordynator Narodowa ds. Zdrowia Publicznego

Martyna Chrustowicz

Koordynator Narodowy ds. Edukacji Medycznej

Ewa Majcherek

Koordynatorka Narodowa ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS

Agnieszka Ronczoszek

Koordynator Narodowy ds. Praw Człowieka i Pokoju

Maciej Mach

Koordynator Narodowy ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających

Beata Twardowska

Koordynatorka Narodowa ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających

Wiktoria Michnowska

Koordynator Narodowa ds. Wymiany Naukowej Studentów Wyjeżdżających

Maciej Lazarek

Koordynator Narodowa ds. Wymiany Naukowej Studentów Przyjeżdżających

Maja Woźniakowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej IFMSA-Poland

Mikołaj Patalong

Członek Komisji Rewizyjnej IFMSA-Poland

Miłosz Lipieta

Członek Komisji Rewizyjnej IFMSA-Poland

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2023

realizacja: indemi